Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Obecní úřad

Platby v roce 2023

PLATBY VROCE 2023

Odpady

systém nakládání s odpady se pro rok 2023 nemění a řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Holovousy, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. S platností od 1. 1. 2023 se nemění forma výběru poplatků za odpady od občanů. Uzavřené Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2022 jsou platné i v roce 2023 pokud četnost svozu nádob zůstává stejná. Občan musí zvážit, jakou kapacitu nádoby potřebuje. Sběrný dvůr v Hořicích nepřevezme od našich občanů komunální odpad. Pokud se tak stane, tento komunální odpad zaplatí občan obecnímu úřadu v plné výši.

Pro rok 2023 musel být poplatek navýšen aby pokryl odhadované náklady z ukládání komunálního odpadu z nemovité věci v závislosti na kapacitě soustřeďovacího prostředku odpadů a počtu svozů pro rok 2023. Poplatek pro rok 2023 je stanoven cenou za 1 litr (0,70 Kč) x kapacita nádoby (120 litrů) x četnost svozu v kalendářním roce.

Termíny svozů pro rok 2023: - svozový den zůstává úterý.

Modrá známka – týdenní svoz, cena 4.368,- Kč – každé úterý od 3. 1. do 26. 12. 2023

Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 2.184,- Kč 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2023.

Žlutá známka – měsíční svoz, cena 1.092,-  Kč 17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12. 2023.

Černé pytle na směsný odpad, cena 85,- Kč/kus svoz každé úterý.

POZOR pro tříděný odpad – odvoz pytlů je svozový den ČTVRTEK.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 15,- Kč/kus.
Každý 1. ČTVRTEK v měsíci: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2023.
Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).

Známky z roku 2022 budou platit celý leden 2023. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 2. ledna 2023 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet – 5 pytlů na osobu a rok zdarma, které při placení poplatku za komunální odpad obdrží každá osoba s trvalým pobytem. Od nového roku si může občan vyzvednout pytle dle vlastního výběru. Nárok platí po celý rok 2023.

Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2023. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.
Stočné: výše stočného na rok 2023 je stanovena zastupitelstvem ve výši 31,- Kč/m3
vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2023. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2023.

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2023.

Zpravodaj: předplatné Zpravodaje pro rok 2023 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky, nebo elektronicky zaslané do emailu), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného.

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obcePřed platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.

ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin. Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát, že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců. Proto prosíme o dodržování úředních hodin. Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení. Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz

13.1.2022 16:05:54 | přečteno 1678x | skvrnova | Celý článek
 

Platby v roce 2021


Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2021 nemění. Svozový den zůstává úterý, stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů se zapojila i naše škola, kam můžete 2x ročně předat zdarma noviny, časopisy, víčka a elektroodpad. Známky roku 2020 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 4. ledna 2021 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru zdarma. Nárok platí po celý rok 2021.

 

Termíny svozů pro rok 2021:

Modrá známka – týdenní svoz, cena 2. 300,- Kč – každé úterý od 5. 1. do 28. 12. 2021

Červená známka – kombinovaný svoz – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 2. 000,- Kč

od 5. 1. do 27. 4. každé úterý, dále 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8, 31. 8., od 14. 9. každé úterý do 28. 12. 2021.

Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1. 500,- Kč

5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 2021.

Žlutá známka – měsíční svoz, cena 950,- Kč

19. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12. 2021.

Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní, cena 950,- Kč

27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10. 2021.

Černé pytle na směsný odpad, cena 65,- Kč/Ks svoz každé úterý.

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 10,- Kč/Ks.

Každé 1. úterý v měsíci: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2021.

Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).

 


Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2021. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.

 

Stočné: výše stočného na rok 2021 je stanovena zastupitelstvem ve výši 26,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

 • [if !supportLists]1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.
 • 2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2021. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2021.
 • 3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2021.

 

Zpravodaj: předplatné Zpravodaje s roznáškou pro rok 2021 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného a elektronické předplatné 100,- Kč na rok.

 

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obce. Před platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.

Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát,

že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.

Proto prosíme o dodržování úředních hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz


Od 1. 1. 2021 dochází ke změně systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy. Občané obcí Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří mohou využívat sběrný dvůr v Hořicích. Více informací naleznete ZDE.

13.1.2021 11:46:33 | přečteno 355x | skvrnova | Celý článek
 

Platby v roce 2020

Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2020 nemění. Svozový den zůstává úterý, stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů se zapojila i naše škola, kam můžete 2x ročně předat zdarma noviny, časopisy, karton, víčka a elektroodpad. Známky roku 2019 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 6. ledna 2020 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru zdarma. Nárok platí po celý rok 2020.
Termíny svozů pro rok 2020:
Modrá známka – týdenní svoz, cena 2.200,- Kč – každé úterý od 7. 1. do 29. 12. 2020
Červená známka – kombinovaný svoz – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 1.900,- Kč od 7. 1. do 14. 4. každé úterý, dále 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8, od 1. 9. každé úterý do 29. 12. 2020.
Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1.400,- Kč 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12. 2020.
Žlutá známka – měsíční svoz, cena 900,- Kč 21. 1., 18. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 12. 2020.
Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní, cena 900,- Kč 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9. 2020.
Černé pytle na směsný odpad, cena 60,- Kč/Ks svoz každé úterý.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 10,- Kč/Ks.
Každé 1. úterý v měsíci: 7. 1., 4. 2., 3. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12. 2020.
Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).

Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2020. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.
Stočné: výše stočného na rok 2020 je stanovena zastupitelstvem ve výši 24,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

 

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2020. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2020.

 

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2020.


Zpravodaj: předplatné Zpravodaje s roznáškou pro rok 2020 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného a nově také elektronické předplatné 100,- Kč na rok.

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obce. Před platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.

 ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.

Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát,

že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.

Proto prosíme o dodržování úředních hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.
Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz

15.1.2020 12:47:15 - aktualizováno 15.1.2020 13:03:54 | přečteno 643x | skvrnova | Celý článek
 

Platby v roce 2019

Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2019 nemění. Svozový den se nemění, zůstává úterý, stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů se zapojila i naše škola, kam můžete 2x ročně předat zdarma noviny, časopisy, karton, víčka a elektroodpad. Známky roku 2018 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od pondělí 7. ledna 2019 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru zdarma. Nárok platí po celý rok 2019.
Termíny svozů pro rok 2019:
Modrá známka – týdenní svoz, cena 2.150,- Kč – každé úterý od 1. 1. do 31. 12. 2019
Červená známka – kombinovaný svoz – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 1.850,- Kč
1. 1. do 16. 4. každé úterý, dále 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8, od 3. 9. každé úterý do 31. 12. 2019.
Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1.350,- Kč
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 24. 12. 2019.
Žlutá známka – měsíční svoz, cena 850,- Kč
22. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 29. 10., 26. 11., 24. 12. 2019.
Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní, cena 850,- Kč
16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10. 2019.
Černé pytle na směsný odpad, cena 55,- Kč/Ks svoz každé úterý.
Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 10,- Kč/Ks.
Každé 1. úterý v měsíci: 1. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2019. Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).
Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2019. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.
Stočné: výše stočného na rok 2019 je stanovena zastupitelstvem ve výši 22,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

 

2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2019. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2019.

 

3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2019.

 
Zpravodaj: předplatné Zpravodaje s roznáškou pro rok 2019 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného a nově také elektronické předplatné 100,- Kč na rok.

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obce. Před platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.

 ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.

Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát,

že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.

Proto prosíme o dodržování úředních hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz

15.1.2020 12:56:08 | přečteno 395x | skvrnova | Celý článek
 

Stavební úpravy ZŠ a MŠ

Výzva a zadávací podmínky: 

24.5.2018 13:48:23 - aktualizováno 6.6.2018 13:22:26 | přečteno 647x | bradlovaz | Celý článek
 

Platby v roce 2018

Odpady: systém nakládání s odpady se pro rok 2018 nemění. Ceny za jednotlivé známky zůstávají stejné jako v minulém roce. Svozový den se nemění, zůstává úterý, stejně jako pro tříděný odpad – odvoz pytlů. Do třídění odpadů se zapojila i naše škola, kam můžete 2x ročně předat zdarma noviny, časopisy, karton, víčka a elektroodpad. Známky roku 2017 budou platit celý leden. Od února musí být popelnice již označeny novou známkou. Známky budou v prodeji od úterý 2. ledna 2018 v kanceláři obecního úřadu. Tak jako v loňském roce je stanoven počet pytlů na osobu a rok zdarma – každá osoba s trvalým pobytem v obci dostane od nového roku 5 pytlů na tříděný odpad dle vlastního výběru zdarma. Nárok platí po celý rok 2018.

Termíny svozů pro rok 2018:

Modrá známka – týdenní svoz, cena 1.950,- Kč – každé úterý od 2. 1. do 25. 12. 2018

Červená známka – kombinovaný svoz – zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní, cena 1.670,- Kč

2. 1. do 17. 4. každé úterý, dále 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8, od 4. 9. každé úterý do 25. 12. 2018.

Zelená známka – čtrnáctidenní svoz, 1x za 14 dní, cena 1.200,- Kč

9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12., 25. 12. 2018.

Žlutá známka – měsíční svoz, cena 750,- Kč

23. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 30. 10., 27. 11., 25. 12. 2018.

Oranžová známka – rekreační – 1x za 14 dní, cena 750,- Kč

17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10. 2018.

Černé pytle na směsný odpad, cena 55,- Kč/Ks svoz každé úterý.

Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem, 5 pytlů na osobu a rok zdarma, další pytel 10,- Kč/Ks.

Každé 1. úterý v měsíci: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2018.

Pytle modré (papír), žluté (plast) a červené (kovové obaly).


Poplatek za psy: poplatek zůstává beze změny. Je splatný do konce března k 30. 3. 2018. A to 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího je poplatek 150,- Kč, pro seniory 50,- Kč a za každého dalšího psa 75,- Kč.

Stočné: výše stočného na rok 2018 je stanovena zastupitelstvem ve výši 20,- Kč/m3, vybírá se dvojím způsobem a to na základě již uzavřených smluv:

 1. Domácnostem, které nemají studnu, a mají možnost odběru vody pouze z vodovodu, bude stočné stanoveno dle množství odebrané vody (na základě předložené faktury za vodné). Termín splatnosti se stanoví do 30 dnů od vystavení faktury.

 2. Domácnostem se studnou bude stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 35 m3/+ 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu atd. – celkem tedy 36 m3/jednu osobu a rok. Splatnost stočného dle směrných čísel je do 30. 3. 2018. A to ve výši alespoň jedné poloviny poplatku za stočné. Druhá polovina je splatná do 30. 9. 2018.

 3. Rekreačním objektům (chaty) je stočné stanoveno dle směrných čísel – to je dle vyhlášky 36 m3/rekreační objekt. Termín splatnosti je stanoven do 30. 3. 2018.

Zpravodaj: předplatné Zpravodaje s roznáškou pro rok 2018 je ve výši 100,- Kč (6 vydání Zpravodaje s donáškou do schránky), 10,- Kč za jeden výtisk Zpravodaje zakoupeného bez předplatného a nově také elektronické předplatné 100,- Kč na rok.

Známky na popelnice, stočné, pytle, Zpravodaj a další platby můžete zaplatit také převodem na účet obce. Před platbou se však nejdříve telefonicky či e-mailem domluvte, abyste uhradili správnou výši pod správným variabilním symbolem.

ÚŘEDNÍ HODINY, zůstávají zachovány – pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a v úterý od 15:00 do 17:00 hodin.

Prosíme o dodržování úředních hodin, mimo úřední hodiny se může stát,

že vaše požadavky nebude možné vyřídit z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců.

Proto prosíme o dodržování úředních hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné si sjednat schůzku i mimo úřední hodiny. Děkujeme za pochopení.

Vybírání poplatků: Petra Škvrnová, 730 519 013, obec@holovousy.cz


14.2.2018 12:31:24 | přečteno 651x | skvrnova | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2017 ze dne 31. 10. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 7/2017 ze dne 31. 10. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo: 840/12 o výměře 211 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/13 o výměře 413 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/18 o výměře 88 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/19 o výměře 39 m2, způsob využití: manipulační plocha firmě Texla a.s., IČO: 26010658, T. G. Masaryka 303, 507 52 Ostroměř za cenu 60.050,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2731-63/17.

2. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření kupní smlouvy (návrh je součástí zápisu) na prodej pozemků v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší, parcelní číslo: 840/12 o výměře 211 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/13 o výměře 413 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/18 o výměře 88 m2, způsob využití: manipulační plocha, 840/19 o výměře 39 m2, způsob využití: manipulační plocha firmě Texla a.s., IČO: 26010658, T. G. Masaryka 303, 507 52 Ostroměř za cenu 60.050,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2731-63/17. Zastupitelé nemají k obsahu Kupní smlouvy připomínek.

3.  Zastupitelstvo Obce Holovousy schválilo vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Holovousy

Královéhradecký kraj (dárce) převede z  LV 611 do vlastnictví Obce Holovousy (obdarovaný):

 • p.p.č. 8/2 o výměře 24 m2, trvalý travní porost

 • p.p.č. 1194/5 o výměře 643 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace

 • p.p.č. 1230/4 o výměře 13 m2, ostatní plocha – jiná plocha

  a dále dle geometrického plánu č. 478-8/2017 ze dne 14.3.2017 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší a obci Holovousy

 • p.p.č. 1194/52 o výměře 153 m2,

  ostatní plocha – silnice vznikla z p.p.č. 1194/1 (ostatní plocha – silnice) 

 • p.p.č. 1194/53 o výměře 24 m2,

  ostatní plocha – silnice vznikla z p.p.č. 1194/1 (ostatní plocha – silnice) 

  Zastupitelstvo Obce Holovousy schválilo níže uvedené znění:

  Omezující podmínky

  Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod místními komunikacemi a zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.

  Obec Holovousy (dárce) převede z  LV 10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (obdarovaný):

 • p.p.č. 1231/8 o výměře 237 m2, ostatní plocha – silnice

 • p.p.č. 1191 o výměře 743 m2, ostatní plocha – silnice

  Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

  Záměr obce Holovousy darovat Královéhradeckému kraji pozemek parc.číslo 1191 o výměře 743 m2 (ostatní plocha – silnice) a pozemek parc.číslo 1231/8 o výměře 237 m2 (ostatní plocha – silnice) oba zapsané na LV 10001 pro k.ú. Holovousy v Podkrkonoší byl řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.

  4.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na pozemku p.č. 1222 a souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006464/VB/18.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy řádně projednalo a schvaluje navýšení provozní dotace pro školu o 100.000,- Kč. Důvodem jsou výdaje za práce provedené nad rámec rekonstrukce školních toalet v mateřské školce a v základní škole. Faktura za tyto práce bude uhrazena z provozní dotace školy.

7.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 170003/2017, Kanalizační řád-k.ú. Holovousy v Podkrkonoší s Lesy České republiky, s.p. .

8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo

na realizaci akce „Rekonstrukce asfaltových cestiček na dětském hřišti za školou“ s dodavatelem NIMS VLADIMÍR, Chodovice 88, 508 01 Hořice, IČO: 69148198, který podal nejnižší nabídkovou cenu a to 451.497,83,- Kč bez DPH (=546.313,- Kč včetně DPH). Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vybrán na základě doporučení hodnotící komise.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách plynu číslo 1200188547 a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí číslo 1200188950 a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva se uzavírá na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

27.11.2017 22:23:16 | přečteno 579x | skvrnova | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2017 ze dne 19. 09. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 6/2017 ze dne 19. 9. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje vydání Provozního a návštěvního řádu veřejného dětského hřiště u Základní školy a Mateřské školy Chodovice.

2.  Zastupitelstvo obce Holovousy řádně projednalo a schvaluje navýšení provozní dotace pro školu o 150.000,- Kč.
Důvodem jsou výdaje spojené s realizací akce „Domestos“ a „Rekonstrukce plynové kotelny“, které jsou hrazeny z provozní dotace školy.

3.  Zastupitelstvo obce Holovousy vydává obecně závaznou vyhlášku obce Holovousy  č. 1/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů základních škol .

4.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace:

 • na nové chodníky ke stávajícím zastávkám autobusové dopravy pro obec Holovousy po obou stranách silnice I/35 v km cca 80,708 až 80,949 a

 • na nový chodník podél silnice III/28430 v obci Holovousy

  s dodavatelem ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Králové, který podal nejnižší celkovou nabídkovou cenu za projektové dokumentace v CZK za obě akce a to 547.974,- Kč bez DPH (=663.049,- Kč včetně DPH). Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vybrán na základě doporučení hodnotící komise.

5.  Zastupitelstvo Obce Holovousy schvaluje vyvěšení záměru darovat nemovité věci -  pozemky p.p.č. 1231/8 o výměře 237 m2, ostatní plocha – silnice a p.p.č. 1191 o výměře 743 m2, ostatní plocha – silnice. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín na LV 10001.

6.  Zastupitelstvo obce Holovousy deleguje ve smyslu § 84 odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích paní Zlatuši Brádlovou, starostku obce. (v případě její nepřítomnosti paní Mgr. Lenku Doležalovou, místostarostku obce) jako zástupce obce Holovousy na 24. řádnou valnou hromadu společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. a pověřuje ho účastí, zastupováním a hlasováním na této valné hromadě. Předpokládaný termín konání valné hromady je v průběhu listopadu až prosince 2017 a bude upřesněn dodatečně.

7.  Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje pozemku 840/12, 840/13, 840/18 a 840/19 v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší. A tímto schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků

840/12 – ostatní plocha – o výměře 211 m2

840/13 – ostatní plocha – o výměře 413 m2

840/18 – ostatní plocha – o výměře 88 m2

840/19 – ostatní plocha – o výměře 39 m2

v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší za minimální cenu  60.050,- Kč stanovenou Znaleckým posudkem číslo 2731-63/17.

8.  Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.

9.  Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej vozidla ZNAČKY AVIA „SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL HASIČSKÝ“ – obchodní označení FURGON jedinému zájemci panu Pavlu Kadašovi, předsedovi  MOTORGATE Z.S za nabídnutou kupní cenu 8.000,- Kč (slovy osmtisíckorun). A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej  vozidla a udělením Plné moci za účelem přepisu vozidla.

27.11.2017 22:20:14 | přečteno 544x | skvrnova | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 5/2017 ze dne 18. 07. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 5/2017 ze dne 18. 07. 2017:

1. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací rekonstrukce cestiček na dětském hřišti u Základní a Mateřské školy Chodovice za finanční prostředky z rozpočtu obce Holovousy a to v maximální výši 597.226,- Kč včetně DPH. Konečná cena bude upravena dle předložené nejnižší nabídkové ceny po ukončení výběrového řízení.

2. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením nových plastových oken do sociálních zařízení ZŠ i MŠ v budově Základní školy a Mateřské školy Chodovice.

3. Zastupitelstvo obce souhlasí se snížením podhledů v rámci probíhající rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole a Mateřské škole Chodovice.

4. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje zakrytí střechy vagónu ze severní strany tak, aby za deště nedocházelo k zatékání vody pod zastřešenou pergolu. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje vozidla značky AVIA -„SPECIÁLNÍ  AUTOMOBIL HASIČSKÝ“ – obchodní označení FURGON za nejnižší nabídku kupní ceny 1.000,- Kč. V případě zájmu více nabídek bude postupováno obálkovou metodou a vozidlo bude prodáno nabídce s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Doručené nabídky budou projednány na nejbližším zasedání zastupitelstva po doručení nabídky.


27.11.2017 22:08:48 | přečteno 590x | skvrnova | Celý článek
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2017 ze dne 05. 06. 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holovousy číslo 4/2017 ze dne 05. 06. 2017:

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Holovousy za rok 2016 bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením obce.

2.  Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením PO ZŠ a MŠ Chodovice. Výsledek hospodaření bude použit ke krytí nákladů v roce 2017.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Holovousy za rok 2016 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk minulých let v částce – 2.829.796,36 Kč.

4.  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Chodovice za rok 2016 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk minulých let v částce – 75.923,89 Kč a rozdělení tohoto zisku do rezervního fondu tvořený ze zlepšeného výsledku (účet 413) , který bude použit na úhradu provozních výdajů v roce 2017.

5. Zastupitelstvo obce Holovousy schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017.

6. Zastupitelstvo obce Holovousy revokuje usnesení zastupitelstva obce číslo 1 ze dne 10. 4. 2017, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/3 o výměře 1380 m2 za nabídnutou kupní cenu 830.000,- Kč jediným žadatelům panu Pavlu Krejčíkovi ze Sobotky a paní Martině Fiutowské z Holovous. A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 205/3.

Důvodem revokace usnesení je podání Zrušení žádosti o pozemek pro stavbu rodinného domu od paní Martiny Fiutowské a pana Pavla Krejčíka ze dne 4. 5. 2017.

7.  Zastupitelstvo obce rozhodlo schválit prodej pozemku parcelní číslo 205/4 o výměře 1085 m2 za nabídnutou kupní cenu 655.000,- Kč jediným žadatelům panu Pavlu Krejčíkovi ze Sobotky a paní Martině Fiutowské z Holovous. A zároveň pověřuje starostku obce k uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku parcelní číslo 205/4.

8.  Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím právních služeb od advokátní kanceláře POPELKA a pověřuje starostku obce k objednávce právních služeb – Smlouvy o advokátní úschovně a Kupních smluv na prodej pozemku 205/4.

9. Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Holovousy do projektu Mikroregionu Podchlumí Domácí kompostování v Podchlumí za podmínek:

a/ v případě získání dotace: Bude uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcí Holovousy a Mikroregionem Podchlumí k projektu Domácí kompostování v Podchlumí. Předmětem Smlouvy bude předfinancování projektu a úhrada vlastního podílu obce.

Obec se zaváže uhradit 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh a 1/6 ceny za zadávací dokumentaci dle zákona včetně organizace zadávacího nebo výběrového řízení a dále předfinancovat nákup domácích kompostérů určených pro občany obce Holovousy.

Po přijetí dotace na účet Mikroregionu Podchlumí bude obci vrácena poměrná část způsobilých výdajů poskytnutých na financování dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

b/ v případě nezískání dotace: Obec se zavazuje uhradit Mikroregionu Podchlumí 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh.

10.  Zastupitelstvo obce Holovousy souhlasí s realizací projektu Domácí kompostování v Podchlumí na katastru obce Holovousy v Podkrkonoší.

11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením Smlouvy o dílo s dodavatelem, který podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, jež je jediným hodnotícím kritériem. Dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH doporučí hodnotící komise v Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Základní školou a Mateřskou školou Chodovice, Chodovice 2, IČO: 75014111 a dodavatelem Petrem Andrejsem, provádění staveb, Chodovice 99, 508 01 Hořice, IČO: 68495757, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč ve výši 500.527,- Kč včetně DPH na realizaci akce rekonstrukce hygienického zázemí  - akce Domestos ve školce i ve škole. Finanční náklady nad získané finanční prostředky ze soutěže Domestos budou uhrazeny z rozpočtu Základní školy a mateřské školy Chodovice a to na základně navýšení prozní dotace.

13. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových základních škol pro 6. – 9. ročník k zajištění plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v obci Holovousy. Společný školský obvod základních škol, jejichž činnost vykonávají Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín, se sídlem Jablonského 865, 508 01 Hořice, Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice, se sídlem Žižkova 866, 508 01 Hořice a Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín, se sídlem Komenského 338, 508 01 Hořice je tvořen územními obvody obce Holovousy a částmi územních obvodů města Hořice vymezených obecně závaznou vyhláškou města Hořice o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Hořice v aktuálním znění. A zároveň pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

14. Zastupitelstvo obce Holovousy rozhodlo, že v letošním roce nebude finanční dar Farní charitě Dvůr Králové nad Labem poskytnut.

27.11.2017 22:05:57 | přečteno 571x | skvrnova | Celý článek
 

Navigace

Obecní úřad

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (45)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load