Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2013

Malování a příprava kulis na Legendu 09. 08. 2013Vesnice roku 2013

Po roční pauze jsme se v letošním roce přihlásili do soutěže Vesnice roku 2013. Společně s námi se přihlásilo celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky. Každou vesnici pak navštívila krajská hodnotitelská komise a do celostátního kola za každý kraj postoupila vždy jedna obec a na světě bylo třináct držitelů ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajském kole. Každou „zlatou“ obec čekala návštěva celostátní hodnotitelské komise. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámil ministr pro místní rozvoj František Lukl dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Písní a tancem“.

No ale hezky postupně a od začátku.

Vesnice roku 2013 královehradeckého kraje

V červnu naši obec navštívila krajská hodnotitelská komise a začátkem července jsme se dozvěděli, že jsme vyhráli 1. místo v soutěži Vesnice roku 2013 Královehradeckého kraje. No tak to je naprosto skvělá zpráva. Máme „zlato“ a jsme nejkrásnější vesnicí v Královehradeckém kraji, hurá.... o tuhle skvělou zprávu se hned paní starostka Mgr. Martina Berdychová podělila se všemi spoluobčany – místním rozhlasem zní – jsme zlatí, přijďte tuto radost vstřebat k vagonu. Popovídáme si a dáme hlavy dohromady, protože jako vítězové krajského kola máme tu čest uspořádat krajskou slavnost pro oceněné obce.

Přípravné schůzky a nácvik Legendy

Datum konání slavnosti a částečně i oficiální program byl stanovený, ale jak vyplníme ten zbytek. Čeká nás velmi náročný víkend – datum krajské slavnosti byl stanoven na sobotu 24. 8. 2013 a v neděli 25. 8. 2013 se u nás koná tradiční Pouťový jarmark – takže opravdu nabitý víkend.

Do příprav se zapojili dobrovolníci i spolky. Chtěli jsme přece dokázat, že si titulu Vesnice Královehradeckého kraje roku 2013 právem zasloužíme. A tak začala série přípravných schůzek. K naší velké radosti se nás scházelo celkem dost a tak jsme začali věřit, že vše klapne.

S obavami jsme přijímali nápad, se kterým přišla Martina – secvičit Legendu o vzniku Holovous, Chodovic a Holovouského malináče. Nápad to byl moc hezký, ale zvládneme to vůbec za tak krátkou dobu? Dala se však dohromady skvělá parta lidí a tak jsme i tohle dokázali. Měli jsme text i hudbu, zbývalo namalovat kulisy a vybrat hlavní představitele J. Tak to byl opravdu oříšek, ale jejich konečná volba se povedla. Domluvili jsme si schůzku na malování kulis a tak vznikl tým kolem Dany Svobodové a Lenky Doležalové – pod jejich vedením se i z nás nevýtvarníků stali celkem výtvarně zdatní pomocníci. I když venku lilo jako z konve, my pod pergolou u vagonu tvořili. Roj divokých včel se nám opravdu povedl, Dana krásně namalovala chodovický kostel a společně s Tomášem Doležalem nakreslili zámek a domečky. Díky pilným dětským pomocníkům vznikl i hustý les a ovocné stromy, na kterých vyrostla i krásná jablíčka – zkrátka kulisy se povedly. To byl ten správný čas na zkoušku legendy. S Lenkou Doležalovou jsme dokola poslouchaly Legendu a hledaly možnosti a nápady, jak ji oživit J. 12. 8. 2013 proběhla za vagonem první zkouška. Všichni se s chutí zapojili a nápad střídal nápad. Užili jsme si spoustu legrace a už bylo jasné, že s touhle partou to dáme J. Všichni poctivě chodili na zkoušky a z domova přinášeli další doplňky a dekorace, Milan Ondráček přitloukal držátka na cedule i kulisy,  a stále bylo co vylepšovat. Při nácviku Legendy jsme ještě vždycky stihli vyřešit spoustu dalších věcí, které byly třeba zajistit a zařídit. A že toho opravdu nebylo málo. 19. 8. 2013 se na návsi v Holovousích sešli dobrovolníci na stavění pódia, parketu a stanu. A když už stál parket, tak bylo třeba zkusit i Legendu na těch „prknech co znamenají svět“. Kulisy dorazily na náves do Holovous a začala první zkouška na místě. Do soboty proběhly ještě další dvě. Všichni jsme s výsledkem byli spokojeni a zbývalo už jen čekat, co tomu řeknou diváci???

S blížící se sobotou bylo každé odpoledne na návsi v Holovousích a nejen tam rušno, vždyť bylo třeba stihnout připravit takovou spoustu věcí. Postavit pódium, parket, stany. Nesměl chybět ani slaměný hrad. Všem návštěvníkům jsme měli v plánu ukázat všechno, co tady máme a s čím se můžeme pochlubit. Na jejich návštěvu se chystal kostel i škola – tady byly připraveny nástěnky, na kterých si mohli všichni prohlédnout „Rok v obci“ – šlo o 12 panelů a každý z nich reprezentoval měsíc v roce. Na nástěnkách jsme pracovaly s Lenkou Doležalovou a byly jsme mile překvapené. Žádný měsíc nebyl prázdný a na některé bychom klidně mohly mít panely dva. Ale zbývající panely byly určené pro prezentaci spolků, které v naší obci máme. Svůj prostor tady měl Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalisti, Zahrádkáři, Klub seniorů, Spolek pro fantazii, Sdružení občanů při ZŠ Chodovice a Hruštičky. Všem moc děkujeme za fotografie a texty.

Velké přípravy probíhaly i na hřišti u vagonu. Sobota patřila hlavně našim hasičům, kteří si připravovali opravdu bohatý odpolední program.  

Sobota – 24. 8. 2013 – slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2013

A je tady sobota. Naše obec je připravena na víkendovou slávu. Dnes se oficiálně stane Vesnicí Královehradeckého kraje roku 2013.

Je brzy ráno a my spěcháme na slaměný hrad. Ozdobí ho 31 znaků obcí, které se krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 zúčastnily. Náves se začíná hemžit dobrovolníky. Každý z nich má nějaký úkol. Musíme postavit stánky pro prodejce, kteří přijedou prodávat regionální výrobky a potraviny, připravit registraci hostů, rozmístit přijíždějící stánkaře, zajistit parkoviště atd. Soukupovi nám svojí krásnou květinovou výzdobou krášlí pódium, parket i registraci. Návsí se line vůně připravovaného zvěřinového guláše – to vaří Lověna Dobrá Voda. Svůj stánek s občerstvením mají připravený i místní hasiči. Na stoly pro hosty zbývá ještě připravit malé občerstvení, toho se ujímají naše mladé hostesky. Jejich hlavy zdobí slamáčky se slunečnicí a stuhou – samozřejmě zeleno-žlutou – v barvách naší obce. Moc jim to sluší. Koláče pro hosty nám upekly ženy z Ostroměře – a mají tu i svůj stánek, ve kterém budou prodávat nejen vlastní koláče.

Před 8:00 hodinou se z věže chodovického kostela sv. Bartoloměje rozezněl historický zvon. Tím bylo vše odstartováno. V kostele se konala bohoslužba, které se ujal Tomáš Petráček z královehradecké diecéze. Byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijal právě on. Zpracoval dějiny naší obce a v roce 1999 byl hlavním autorem publikace Dějiny obce Holovousy.

Okolo 9:00 hodiny začínají k registraci přicházet první hosté. Pozván byl mj. hejtman Královehradeckého kraje, jeho náměstci, zástupci ministerstev, poslanci, senátoři a zástupci obcí, které se soutěže Vesnice roku 2013 účastnili, každý z nich dostává něco na památku. Prostor určený pro hosty, ale i celá náves se začíná plnit návštěvníky. Návsí se prochází dámy ze Spolku Panstva na tvrzi Žíželeves a pro přesun mezi obcemi nebo jen tak pro radost zve k projížďkám 6 kočárů s koňmi.

V 10:00 hodin slavnostní program zahájila paní starostka Mgr. Martina Berdychová. S úsměvem přivítala všechny příchozí návštěvníky i pozvané významné hosty. Na pódium pak pozvala Vendu Rachotu z Bílska, který bez doprovodu zazpíval státní hymnu. Celá náves stála a jen málokteré oko zůstalo suché. Krása. Pak už se slova ujal skvělý moderátor pan Jan Rosák, který postupně dal u mikrofonu prostor pozvaným hostům. Poté následovalo vystoupení dětí ze Základní školy v Chodovicích. Zazpívaly hymnu naší školy a právem sklidily velký potlesk. Děti pak vystřídala Legenda. Přípravy souboru byly trochu delší, než bylo třeba, ale vtipný moderátor Jan Rosák prostor vyplnil svým povídáním. Zaznělo natahování hodin a kukačka – znamení, že Legenda právě začíná. Paní starostka začala číst text a na parketu se objevil hustý tmavý les a stáda divoké zvěře. Přílet rojů divokých včel sklidil velký potlesk od diváků. To už na scénu přišel Holovous se svojí družinou a děj Legendy se začal odvíjet. Zaplněná náves se zájmem sledovala Legendu o tom, jak vznikly Holovousy, Chodovice a Holovouský malináč. Děj na parketu plynul dle čteného textu a na závěr právem všichni sklidili obrovský aplaus za skvělý výkon. Téměř 50 „herců“ – představitelů hlavních či vedlejších rolí a nosičů krásných kulis se uklonilo a za velkého potlesku uvolnilo parket dalšímu programu.

Moderátor Jan Rosák pak na parket pozval zástupce všech třiceti obcí, které se soutěže v Královehradeckém kraji zúčastnili. Protože sami dobře víme, co práce se skrývá za účastí v soutěži, byli paní starostkou Martinou Berdychovou všichni účastníci odměněni „Řádem Holovouského malináče".

Poté přišel čas na předání doprovodných ocenění krajské soutěže a následovalo předávání jednotlivých stuh. Postupně si zástupci oceněných obcí z rukou hejtmana Lubomíra France a zástupců vyhlašovatelů soutěže převzali za své zásluhy jednotlivé stuhy. Předána byla stuha – modrá, bílá, zelená a oranžová. Zazněla slavnostní famfára a byla předána stuha zlatá, ta k naší velké radosti zůstala u nás v Holovousích. Paní starostka poděkovala všem spoluobčanům a vzpomínka i poděkování v podobě zelených a žlutých balonků patřila bývalým zastupitelům, kteří už nejsou mezi námi a na úspěchu naší obce mají také svůj podíl. A to byla zlatá tečka za oficiálním programem, ale sobota ještě nekončila.

V 12:00 hodin proběhlo před zámkem VŠÚO slavnostní poklepání základního kamene stavby „Ovocnářský výzkumný institut“. Krásné jablíčko na pískovcovém podstavci poklepali významní hosté. Poté byl pro hosty připraven v zámeckém parku raut.

Na návsi program pokračoval dál. To už se slova ujala slečna Klára Davidová. Za doprovodu harmonikáře proběhlo tradiční plavení koní v rybníce a od 14:00 hodin se na pódiu vystřídala kapela Levou rukou, svůj tanec se psem divákům předvedla Zuzka s Jenny a dál pobyt diváků na návsi zpříjemnil Evergreen Dixieland Band Nová Paka. Program na návsi byl po 16:00 hodině zakončen seskokem dvanácti parašutistů do prostoru návsi.

I když foukal nárazový vítr, všichni parašutisté nám divákům předvedli skvělou podívanou.

Během celého dne si návštěvníci mohli projít jarmark regionálních výrobců, potravinářů a pěstitelů ovoce a zeleniny a z Holovous si tak mohli přivézt něco dobrého k snědku nebo jen tak pro radost. Děti si v korálkové dílně paní Machové mohly vyrobit něco pro parádu. Prozkoumat mohly i slaměný hrad, který zdobily znaky všech 31 obcí a v neposlední řadě mohly děti soutěžit. Lesy ČR si pro ně připravily řadu zajímavých soutěží a společně s nimi přijela i paní s dravci. A aby toho bylo opravdu dost, byly po celý den v provozu na farské zahradě v Chodovicích pouťové atrakce.

Současně s programem na návsi, probíhal i program další. Ve 14:00 hodin se v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích rozezněly varhany. Koncert tu měli Martin a Petr Strejcovi. Zazněly skladby J. S. Bacha, J. Rejška a J. Strejce. Odměněni byli zaslouženým potleskem. V tuto dobu byla veřejnosti otevřená i škola, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií a prezentaci spolků.

Od 13:00 hodin probíhal také program u hasičů na hřišti u vagonu. Vystaveny zde byly hasičské historické stříkačky, viděli jsme hasičskou techniku SDH Holovousy a tleskat za skvělé výkony jsme mohli při ukázkách požárních sportů. Roztomilý útok našich nejmenších hasičů se všem přihlížejícím moc líbil.

Po programu na návsi v Holovousích už zbývalo rychle uklidit po té sobotní slávě a lavičky a stoly přestěhovat k vagonu. Tady se večer konala taneční pouťová zábava s kapelou Reflex, která se protáhla do ranních hodin a my se tak protančili do pouťové neděle.


2013_08_24 Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

A je tady sobota. Naše obec je připravena na víkendovou slávu. Dnes se oficiálně stane královehradeckou Vesnicí roku. Je brzy ráno a my spěcháme na slaměný hrad. Ozdobí ho 31 znaků obcí, které se krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 zúčastnily. Náves se začíná hemžit dobrovolníky. Každý z nich má nějaký úkol. Musíme postavit stánky pro prodejce, kteří přijedou prodávat regionální výrobky a potraviny, připravit registraci hostů, rozmístit přijíždějící stánkaře, zajistit parkoviště atd.atd. Soukupovi nám svojí krásnou květinovou výzdobu krášlí pódium, parket i registraci. Návsí se line vůně připravovaného zvěřinového guláše – to vaří Lověna Dobrá Voda. Svůj stánek s občerstvením mají připravený i místní hasiči. Na stoly pro hosty zbývá ještě připravit malé občerstvení, toho se ujímají naše mladé hostesky. Jejich hlavy zdobí slamáčky se slunečnicí a stuhou – samozřejmě zeleno-žlutou – v barvách naší obce. Moc jim to sluší. Koláče pro hosty nám upekly ženy z Ostroměře - a mají tu i svůj stánek, ve kterém budou prodávat nejen vlastní koláče. Před 8:00 hodinou se z věže chodovického kostela sv.Bartoloměje rozezněl historický zvon. Tím bylo vše odstartováno. V kostele se konala bohoslužba, které se ujal Tomáš Petráček z královehradecké diecéze. Byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijal právě on. Zpracoval dějiny naší obce a v roce 1999 byl hlavním autorem publikace Holovousy, dějiny obce. Okolo 9:00 hodiny začínají k registraci přicházet první hosté. Pozván byl mj. hejtman Královehradeckého kraje, jeho náměstci, zástupci ministerstev, poslanci, senátoři a zástupci obcí, které se soutěže Vesnice roku 2013 účastnily, každý z nich dostvá něco na památku. Prostor určený pro hosty, ale i celá náves se začíná plnit návštěvníky. Návsí se prochází dámy ze Spolku Panstva Žíželeves a pro přesun mezi obcemi nebo jen tak pro radost zve k projížďkám 6 kočárů s koňmi. V 10:00 hodin slavnostní program zahájila paní starostka Mgr. Martina Berdychová. S úsměvem přivítala všechny příchozí návštěvníky i pozvané významné hosty. Na pódium pak pozvala Vendu Rachotu z Bílska, který bez doprovodu zazpíval státní hymnu. Celá náves stála a jen málokteré oko zůstalo suché. Krása. Pak už se slova ujal skvělý moderátor pan Jan Rosák, který postupně dal u mikrofonu prostor pozvaným hostům. Poté následovalo vystoupení dětí ze Základní školy v Chodovicích. Zazpívaly hymnu naší školy a právem sklidily velký potlesk. Děti pak vystřídala Legenda. Přípravy souboru byly trochu delší, než bylo třeba, ale vtipný moderátor Jan Rosák prostor vyplnil svým povídáním. Zaznělo natahování hodin a kukačka – znamení, že Legenda právě začíná. Paní starostka začala číst text a na parketu se objevil hustý tmavý les a stáda divoké zvěře. Přílet rojů divokých včel sklidil velký potlesk od diváků. To už na scénu přišel Holovous se svojí družinou a děj Legendy se začal odvíjet. Zaplněná náves se zájmem sledovala Legendu o tom, jak vznikly Holovousy, Chodovice a holovouský malináč. Děj na parketu plynul dle čteného textu a na závěr právem všichni sklidili obrovský aplaus za skvělý výkon. Téměř 50 „herců“ - představitelů hlavních či vedlejších rolí a nosičů krásných kulis se uklonilo a za velkého potlesku uvolnilo parket dalšímu programu. Moderátor Jan Rosák pak na parket pozval zástupce všech jednatřiceti obcí, které se soutěže v královehradeckém kraji zúčastnili. Protože sami dobře víme, co práce se skrývá za účastí v soutěži, byli paní starostkou Martinou Berdychovou všichni účastníci odměněni „Řádem holovouského malináče\". Poté přišel čas na předání doprovodných ocenění krajské soutěže a následovalo předávání jednotlivých stuh. Postupně si zástupci oceněných obcí z rukou hejtmana Lubomíra France a zástupců vyhlašovatelů soutěže převzali za své zásluhy jednotlivé stuhy. Předána byla stuha – modrá, bílá, zelená a oranžová. Zazněla slavnostní famfára a byla předána stuha zlatá, ta k naší velké radosti zůstala u nás v Holovousích. Paní starostka poděkovala všem spoluobčanům a vzpomínka i poděkování v podobě zelených a žlutých balonků patřila bývalým zastupitelům, kteří už nejsou mezi námi a na úspěchu naší obce mají také svůj podíl. A to byla zlatá tečka za oficiálním programem, ale sobota ještě nekončila. V 12.00 hodin proběhlo před zámkem VŠÚO slavnostní poklepání základního kamene stavby „Ovocnářský výzkumný institut“. Krásné jablíčko na pískovcovém podstavci poklepali významní hosté. Poté byl pro hosty připraven v zámeckém parku raut. Na návsi program pokračoval dál. To už se slova ujala slečna Klára Davidová. Za doprovodu harmonikáře proběhlo tradiční plavení koní v rybníce a od 14:00 hodin se na pódiu vystřídala kapela Levou rukou, svůj tanec se psem divákům předvedla Zuzka s Jenny a dál pobyt diváků na návsi zpříjemnil Evergreen Dixiland Band Nová Paka. Program na návsi byl po 16:00 hodině zakončen seskokem dvanácti parašutistů do prostoru návsi. I když foukal nárazový vítr, všichni parašutisté nám diváků předvedli skvělou podívanou. Během celého dne si návštěvníci mohli projít jarmark regionálních výrobců, potravinářů a pěstitelů ovoce a zeleniny a z Holovous si tak mohli přivézt něco dobrého k snědku nebo jen tak pro radost. Děti si v korálkové dílně paní Machové mohly vyrobit něco pro parádu. Prozkoumat mohly i slaměný hrad, který zdobily znaky všech 31 obcí a v neposlední řadě mohly děti soutěžit. Lesy ČR si pro ně připravily řadu zajímavých soutěží a společně s nimi přijela i paní s dravci. A aby toho bylo opravdu dost, byly po celý den v provozu na farské zahradě v Chodovicích pouťové atrakce. Současně s programem na návsi, probíhal i program další. V 14:00 hodin se v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích rozezněly varhany. Koncert tu měli Martin a Petr Strejcovi. Zazněly skladby J.S.Bacha , J.Rejška a J.Strejce. Odměněni byli zaslouženým potleskem. V tuto dobu byla veřejnosti otevřená i škola, kde si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu fotografií a prezentaci spolků. Od 13:00 hodin probíhal také program u hasičů na hřišti U vagonu. Vystaveny tady byly hasičské historické stříkačky, viděli jsme hasičskou techniku SDH Holovousy a tleskat za skvělé výkony jsme mohli při ukázkách požárních sportů. Roztomilý útok našich nejmenších hasičů se všem přihlížejícím moc líbil. Po programu na návsi v Holovousích už zbývalo rychle uklidit po té sobotní slávě a lavičky a stoly přestěhovat k vagonu. Tady se večer konala taneční pouťová zábava s kapelou Reflex, která se protáhla do ranních hodin a my se tak protančili do pouťové neděle.bradz
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zdobíme hrad ze slámy

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zdobíme hrad ze slámy

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-hrad zdobily znaky všech zúčastněných obcí

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-hrad zdobily znaky všech zúčastněných obcí

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravy na příjezd stánkařů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-příprava občerstvení U Hasičů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-příprava občerstvení U Hasičů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-lavičky už čekají na diváky

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-lavičky už čekají na diváky

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-pódium pro hosty je také připraveno

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-pódium pro hosty je také připraveno

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-první stánkaři se zabydlují

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-první stánkaři se zabydlují

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Podzvičinsko nabízí zajímavé propagační materiál

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Podzvičinsko nabízí zajímavé propagační materiál

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-ženy Ostroměř a jejich výborné koláče

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-ženy Ostroměř a jejich výborné koláče

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-naše milé hostesky

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-naše milé hostesky

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-příprava koláčů pro hosty

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-příprava koláčů pro hosty

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-u registrace čekají na první hosty

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-u registrace čekají na první hosty

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a hosté už jsou tady

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a hosté už jsou tady

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-občerstvení Lověna Dobrá Voda a jejich gulášek

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-občerstvení Lověna Dobrá Voda a jejich gulášek

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-organizátoři (Standa) v pohybu :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-organizátoři (Standa) v pohybu :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-už je tady moderátor dnešní slavnosti Jan Rosák

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-už je tady moderátor dnešní slavnosti Jan Rosák

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na návštěvníky čekalo šest kočárů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na návštěvníky čekalo šest kočárů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Spolek panstva Žíželeves nesměl chybět

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Spolek panstva Žíželeves nesměl chybět

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a je tady slavnostní zahájení

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a je tady slavnostní zahájení

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-státní hymna v podání Vendy Rachoty z Bílska

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-státní hymna v podání Vendy Rachoty z Bílska

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-moderování se ujímá skvělý pan Rosák

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-moderování se ujímá skvělý pan Rosák

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zazněla krásná školní hymna

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zazněla krásná školní hymna

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Legenda o vzniku Holovous,Chodovic a Malináče

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Legenda o vzniku Holovous,Chodovic a Malináče

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-hluboký les a stáda divé zvěře

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-hluboký les a stáda divé zvěře

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a přichází Holovous se svojí družinou

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a přichází Holovous se svojí družinou

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous si vystavěl hezký hrad

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous si vystavěl hezký hrad

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous rád pečoval o květiny

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous rád pečoval o květiny

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-i o ovocné stromy

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-i o ovocné stromy

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous rozhazuje mezi diváky Malináče

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous rozhazuje mezi diváky Malináče

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-o Malináče se rozdělila i Holovousova družina

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-o Malináče se rozdělila i Holovousova družina

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-lid si vystavěl u hradu domky-vznikly Holovousy

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-lid si vystavěl u hradu domky-vznikly Holovousy

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na návštěvu Holovouse přijíždí Chod

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na návštěvu Holovouse přijíždí Chod

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous je churav a Chod vyjíždí na lov sám

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous je churav a Chod vyjíždí na lov sám

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-kanec :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-kanec :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Chod kance postřelil

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Chod kance postřelil

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-rozzuřený kanec napadl Choda

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-rozzuřený kanec napadl Choda

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Chodovo tělo kanec roztrhal a rozdupal

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Chodovo tělo kanec roztrhal a rozdupal

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na hradě nemohli se Choda dočkat-vyšli ho hledat

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na hradě nemohli se Choda dočkat-vyšli ho hledat

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous pohřbil svého přítele Choda

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Holovous pohřbil svého přítele Choda

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na místě kde ho našel,dal vystavět kostel

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na místě kde ho našel,dal vystavět kostel

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na počest Choda dostala osada název Chodovice

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na počest Choda dostala osada název Chodovice

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a výborná jablka, které Holovous pěstoval jsou..

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a výborná jablka, které Holovous pěstoval jsou..

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-...naše HOLOVOUSKÉ MALINÁČE

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-...naše HOLOVOUSKÉ MALINÁČE

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Legenda byla odměněna velkým potleskem

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Legenda byla odměněna velkým potleskem

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Řád Holovouského malináče

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Řád Holovouského malináče

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-všichni zástupci zúčastněných obcí obdrželi Řád

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-všichni zástupci zúčastněných obcí obdrželi Řád

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-slavnostní famfára před vyhlášením 1.místa

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-slavnostní famfára před vyhlášením 1.místa

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zlatá stuha zůstává v Holovousích

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zlatá stuha zůstává v Holovousích

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-v kraji jsme zlatí :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-v kraji jsme zlatí :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-vzpomínka a poděkování

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-vzpomínka a poděkování

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na návsi to žije dál

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na návsi to žije dál

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a je tady tradiční plavení koní

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a je tady tradiční plavení koní

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na koních se mohly povozit i děti

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-na koních se mohly povozit i děti

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-už nám hrají Levou rukou

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-už nám hrají Levou rukou

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Lesy ČR a jejich soutěže pro děti

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Lesy ČR a jejich soutěže pro děti

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-korálková dílna paní Machové

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-korálková dílna paní Machové

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Občerstvení Lověna Dobrá Voda a gulášek

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-Občerstvení Lověna Dobrá Voda a gulášek

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-občerstvení U Hasičů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-občerstvení U Hasičů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a jedeme na výstavu do školy

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a jedeme na výstavu do školy

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-ve škole byly vystavené kroniky

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-ve škole byly vystavené kroniky

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-fotografie z akcí, které každý rok pořádáme

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-fotografie z akcí, které každý rok pořádáme

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-prezentace jednotlivých spolků v obci

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-prezentace jednotlivých spolků v obci

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a ze školy rovnou na hřiště k hasičům :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a ze školy rovnou na hřiště k hasičům :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-stíháme slavnostní nástup

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-stíháme slavnostní nástup

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a přijíždějí další a další diváci

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-a přijíždějí další a další diváci

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-naši mladí hasiči předvdli své předtančení-moc h

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-naši mladí hasiči předvdli své předtančení-moc h

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravka v akci,ale že jsou šikovní :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přípravka v akci,ale že jsou šikovní :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-viděli jsme výstavu historických stříkaček

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-viděli jsme výstavu historických stříkaček

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-útok hasičských veteránů z Bašnic

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-útok hasičských veteránů z Bašnic

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přijeli i veteráni z Bílska

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-přijeli i veteráni z Bílska

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-hříbátko z Rohoznice se dětem moc líbilo

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-hříbátko z Rohoznice se dětem moc líbilo

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-za chvíli seskočí na náves 12 parašutistů

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-za chvíli seskočí na náves 12 parašutistů

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-skáče první,tak rychle na náves

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-skáče první,tak rychle na náves

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-tak sem by měli doskočit :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-tak sem by měli doskočit :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-fouká silný nárazový vítr,ale jsou šikovní

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-fouká silný nárazový vítr,ale jsou šikovní

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zaplněná náves parašutisty odměnila potleskem

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-zaplněná náves parašutisty odměnila potleskem

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-program se přesouvá z návse k vagonu

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-program se přesouvá z návse k vagonu

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-no tak ještě přeunout všechny lavice a stany

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-no tak ještě přeunout všechny lavice a stany

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-něco k vagonu a něco ke kostelu

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-něco k vagonu a něco ke kostelu

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-za vagonem je už zábava v plném proudu

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-za vagonem je už zábava v plném proudu

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-vítá Vás Hostinec U Vyschlé kádě :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-vítá Vás Hostinec U Vyschlé kádě :)

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-všeho bylo dost a tančilo se až do rána

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-všeho bylo dost a tančilo se až do rána

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-no a tohle je ráno :(

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-no a tohle je ráno :(

 
Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-akce se povedla a ZLATÁ STUHA je NAŠE :)

Vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2013-akce se povedla a ZLATÁ STUHA je NAŠE :)

 
 
Vytvořeno 23.7.2014 8:39:29 - aktualizováno 24.7.2014 10:55:20 | přečteno 1812x | alenakam

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load