Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

Holovouští v Parlamentu 9.6.2014

2014_06_09 Holovousy v Parlamentu

V pondělí 9. června před půl osmou ráno se prostranství před Obecním úřadem v Holovousích začalo zaplňovat holovouskými a chodovickými (také několika hořickými) účastníky autobusového zájezdu. Jelo se na výlet do Prahy, a to na výlet zcela originální. Starostka Holovous Mgr. Martina Berdychová, která se v loňských parlamentních volbách stala poslankyní Parlamentu ČR, pozvala „své“ právě na návštěvu parlamentu, kam se jen tak někdo nedostane. Počasí účastníků výletu přálo až moc, protože denní teploty překračovaly třicet stupňů. Cesta do Prahy ubíhala plynule, problém nastal až těsně před hlavním městem, kde se udělala malá občerstvovací zastávka. Po ní se totiž náš pěkný a moderní autobus odmítl rozjet, selhala mu totiž elektronika. Řidič dělal, co mohl, nakonec se telefonicky spojil se základnou a spolu s mechanikem („kamarád na telefonu“) se podařilo asi za dvacet minut autobus zprovoznit. Vyrazili jsme k cíli naší cesty, kterým byl Pražský hrad. A tady už na nás čekala paní poslankyně Berdychová se svým asistentem a společně se ujali role našich průvodců. Všichni jsme si prohlédli Pražský hrad, navštívili jsme svatovítskou katedrálu, přihlíželi jsme i střídání hradní stráže. A pak jsme začali sestupovat nově rekonstruovanými zahradami Pražského hradu dolů na Malou Stranu a obdivovali jsme se nádherným panoramatům Prahy. Budova Parlamentu ČR byla cílem našeho putování, jehož návštěvu a možnost prohlídky celého komplexu parlamentních budov paní poslankyně Berdychová zařídila. Po vstupu do budovy se nás ujala pracovnice informační agentury, která nás po zhlédnutí krátkého filmu o historii českého a československého parlamentarismu prováděla všemi prostorami. Nejvíce se všichni těšili na zhlédnutí hlavního sněmovního sálu, kam se mnoho běžných lidí nepodívá. A skutečně. Tato prostora, kterou všichni známe jen z televizních obrazovek, na každého dýchne svou zvláštní atmosférou. Paní poslankyně zde hovořila o svých pocitech z parlamentních jednání, odpovídala i na zvídavé dotazy. Zatím si většina účastníků zájezdu vyzkoušela, jaké to je, zasednout do parlamentních lavic. A tady se všichni unisono shodli na jednou. Nikdo by v nich tady nechtěl sedět. Ne, že by se jim nelíbil poslanecký plat a společenská prestiž s tímto postem spojená. Ale v těch lavicích se prostě nedá pořádně sedět. Jsou nepohodlné, je v nich málo místa pro ruce i nohy, pracovní stoleček je minimální. A tak, když jsme opouštěli sněmovní sál, většina prohlásila, že nebudou usilovat v budoucnu o poslanecké posty. A protože většina účastníků byla důchodového věku, tak to ani nikoho nemohlo nijak překvapit. Pod vedením paní poslankyně jsme se odebrali do parlamentní jídelny, kde jsme měli zajednaný oběd. Jediným strávníkem zde byl poslanec a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Když jsme mu všichni dokázali, že ač z venkova (ovšem z Vesnice roku), všichni umíme jíst příborem a při jídle nemlaskáme, spokojeně dojedl a s pozdravem odešel. Po dobrém obědě jsme ještě pod vedením našich dvou průvodců prošli další parlamentní budovy a měli jsme možnost nahlédnout do intimnějšího zázemí nejvyššího zastupitelského orgánu. Protože se v pondělí nezasedalo a drtivá většina poslanců měla poslanecké dny ve svých volebních regionech, vládl v celém poslaneckém komplexu klid. A tím jsme ani my nikomu moc nepřekáželi. Ale to už bylo pozdní odpoledne a pod vedením paní poslankyně a jejího asistenta jsme se přesunuli na nábřeží k budově Předsednictva vlády, kde na nás čekal náš autobus. Tady jsme se rozloučili s našimi průvodci a poděkovali jim za bezvadné zabezpečení celé akce. Oba se obětavě po celý den starali o naše pohodlí a hlavně nám umožnili nahlédnout do práce parlamentu. A to je jistě nezapomenutelný zážitek. Cestu domů do Holovous jsme si ještě zpříjemnili občerstvovací zastávkou v motorestu Kersko, kde také většina účastníků již několik desítek let nebyla. Celá akce se opravdu vydařila k plné spokojenosti všech. JK
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

Holovousy v Parlamentu 9.6.2014

 
 
Vytvořeno 2.7.2014 15:01:33 | přečteno 1663x | bradlovaz

Navigace

Fotogalerie

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load