Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

16. ročník Slavností holovouských malináčů 6.10.2018

Letošní Slavnosti připadly na sobotu 6. října. Moc jsme si přáli pěkné počasí, a tak jsme bedlivě sledovali předpovědi už na 14 dní dopředu. Ukázalo se, že naše objednávka na krásné počasí byla „tam nahoře“ vyslyšena. V týdnu postavili muži z technického zázemí podium, parket a část stanů pro hosty a návštěvníky. Pátek patří již tradičně pečení koláčků, které nesmí chybět v nabídce na Slavnostech a je zásluhou našich žen z Klubu seniorů. Pečeme celé odpoledne v kuchyni ZD Podchlumí Dobrá Voda z 10 kg mouky a nádivky nám připravují ochotně paní kuchařky ze školy. V pátek je velmi rušno i na obecním úřadu, kde vrcholí veškeré přípravy. V sobotu od 7:00 hodin do 8:00 hodin nosí šikovné kuchařky a kuchaři jablečné moučníky do soutěže. Od rána se balíčkují koláčky na prodej a je připravena komise moučníků ve složení paní Maria Křovinová, pan Milan Doležal a pan Vilém Svoboda. Komise měla jako každý rok nelehký úkol, protože vybrat z 18-ti soutěžících ten nejlepší, je velká zodpovědnost. Zato komise soutěže „O nejlahodnější jablko malináč“ měla tento těžký úkol už za sebou. Soutěžní malináče se odevzdávaly do čtvrtka a v pátek dopoledne je pečlivě ohodnotili zaměstnanci VŠÚO ve složení: paní Jana Křelinová a paní Mirka Šecová pod vedením pana Ing. Františka Papršteina, CSc. Nebudu však předbíhat. Sobotní ráno se klubalo do krásy a náves začali zaplňovat stánkaři, kterých letos přijelo 104! Dobrovolníci dostavovali stany, nosili pivní sety, roznášeli informační cedule aj… Byla připravena místa k parkování návštěvníků. Před 13:00 hodinou bylo už vše na svém místě. Pečlivě vybrané stánky, ve kterých prodejci nabízeli regionální produkty, vlastnoruční výrobky. Stánky Regionální potraviny Královéhradeckého kraje připravily ochutnávky potravin. Zboží, výrobků a dobrot bylo opravdu hodně. Velká fronta byla tradičně u obecního stánku s koláčky a pravými holovouskými malináči, které obec vykupuje od místních i přespolních pěstitelů. Letošní sucha se podepsala na výši úrody. K prodeji bylo pouze kolem 300 kg této odrůdy, proto se prodávala symbolicky po 1 kg, aby ochutnalo co nejvíce návštěvníků. V okolí dětského hřiště byl prostor pro tvořivé dílničky, dřevěné bagříky, slaměný hrad, stanoviště LESŮ ČR s lesní pedagogikou, stanoviště s dravci. O kousek dál prostor pro jízdy na ponících. Výběr byl opravdu široký jak pro malé, tak pro velké návštěvníky.

Ve 13:00 hodin byla holovouská náves hojně zaplněna a 16. ročník Slavností holovouských malináčů byl zahájen. Všechny přivítala paní starostka, která pozvala na podium bývalou starostku obce Holovousy a zároveň současnou náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje paní Mgr. Martinu Berdychovou a jednatele VŠÚO Holovousy pana Ing. Jaroslava Váchu. Poté se ujala slova a zároveň celého sobotního moderování zkušená paní Lída Škvrnová, která pozvala na parket vynikající mažoretky z DDM Hořice, které sklidily velký potlesk. Následovalo roztomilé vystoupení našich nejmenších s tanečkem na písničku Mateřinky a poté školáčků, kteří zahráli na bobotubes lidovou písničku, zazpívali jejich srdeční písničku „Chodovická školička“ a taneční kroužek pod vedením sester Baliharových předvedl vtipné vystoupení „od plenek po pubertu“. Po velkém potlesku program pokračoval očekávaným vyhodnocením tradičních soutěží. V soutěži „O nejlahodnější moučník“ obsadil 5. místo školáček Martínek Škvrna z Chodovic se svými nepečenými jablečnými řezy, 4. místo paní Monika Schmiederová z Holovous s Jablečným cupcakes, 3. místo tým Chodovousy (Michal Brádle a Tomáš Doležal) s Naga štrúdlem, 2. místo paní Pavlína Drašarová z Hořic s Jablečným moučníkem a 1. místo získala paní Milena Jedličková z Holovous s Kynutými jablíčky – muffiny. Ty byly opravdu nejlahodnější a nejvíce splňovaly chutě zvolené poroty. Výherci i ostatní soutěžící převzali od paní starostky a člena hodnotící komise krásné ceny a květiny. Následovalo vyhodnocení druhé soutěže „O nejlahodnější jablko malináč“, v letošním roce se zúčastnilo 15 soutěžících. Komise hodnotila celkový dojem chuti, stav dužniny, aroma, sladkou a kyselou složku, velikost plodu, vybarvení a vzhled typický pro odrůdu. Na 3. místě se umístil pan Oldřich Beer z Chodovic, na 2. místě paní Jana Kadečková z Holovous a 1. místo putovalo opět do Holovous – k panu Liboru Vojtíškovi. Výherci i ostatní soutěžící také převzali od paní starostky hodnotné ceny. Poté už se upřely pohledy všech směrem k holovouskému rybníku, kde probíhalo oblíbené plavení koní. Mezitím se připravila elektronická smyčcová kapela Elektrophonix, která u nás měla premiéru. Mladá kapela z Hradce Králové úžasně předvedla český i zahraniční repertoár ve vlastním podání. Nádherný hudební zážitek! Nastal čas pro malé diváky. Také z Hradce přijelo loutkové divadlo Kozlík s Vodnickou pohádkou. Soubor využívá k hraní dřevěné marionety vysoké až 80 cm. Komu vodníci pomáhali, na to děti brzy při bedlivém poslouchání přišly. Velký potlesk byl odměnou. Pokračovala dále místní Zuzka Kvasničková v tanečním vystoupení se svými psími miláčky – fenkami/kníračkami, které bylo opět úžasné. Po dotančení si mohli zájemci psí slečny pohladit. Dalším bodem programu bylo předání certifikátů „Podkrkonoší regionální produkt“. Certifikace probíhá již 11let a je to ocenění pro výrobce, řemeslníky, kteří vyrábí místní produkty, z místních kvalitních surovin. V letošním roce obdrželi certifikát – Farma pod Zvičinou s kozími sýry, JANKA-Kubištovy oplatky, Erben,s.r.o.-Miletínské modlitbičky, Álma-Linné, s.r.o. – přírodní kosmetika a Ing. Jan Kučera-ovocné mošty. Tři z oceněných měli rovněž stánek na letošních Slavnostech. Komise se shodla, že dalším 13 žadatelům prodlouží značku Podkrkonoší regionální produkt. Posléze parket patřil skupině Rebels of workout, dříve pod názvem Seberevolta. Zájem o jejich vystoupení byl obrovský. Předvedli skupinový trénink, cvičení pro děti, to vše pod vedením profesionálního trenéra Petra Gotvalda. Velký potlesk pro Rebels! Tvrdý trénink vystřídali upravení mužoreti s buřinkami, uvítali jsme skupinu ARTrosa. Jejich vtipné taneční vystoupení bylo odměněno také velkým potleskem. V 18:00 hodin připravila žonglérská skupina Oops workshop žonglování, představila různé techniky a pomůcky žonglování, které si mohli zájemci vyzkoušet. A zájem byl veliký. Začalo se pomalu stmívat a nastal čas na jejich vlastní vystoupení – ohňovou show s názvem Trosečník, u které se všem divákům tajil dech a vystupující hojně a bouřlivě povzbuzovali. Ladné a přesné pohyby s ohněm byly nádherným zážitkem! Návštěvníků neubývalo za celý den. V 19:00 hodin ovládla podium kapela Levou rukou band, kterou ve 20:00 hodin na 15 minut  vystřídal nádherný ohňostroj, který byl výsledkem přesné práce pana Pavla Elcnera z Holovous. A poté večer patřil tanci a oblíbené kapele, a to až do jedné hodiny ranní. Slavnosti holovouských malináčů se povedly na výbornou! Velké poděkování patří pořadatelům, v čele s paní starostkou, místním hasičům, všem dobrovolníkům, pomocníkům, bez kterých by těžko byla tato akce realizovatelná. Děkujeme rodině Musilovým za zapůjčení louky a pole. Všem sponzorům, kteří nás finančně podpořili, letos za finanční dar Královéhradeckému kraji, firmě TEXLA a.s. Ostroměř. Děkujeme sponzorům, kteří darovali ceny do soutěží, hlavně VŠÚO Holovousy, který navíc umožnil Den otevřených dveří, ZD Podchlumí Dobrá Voda za postavení slaměného hradu a poskytnutí kuchyně k pečení koláčků. Panu Václavu Klůzovi za trubičky do odměn, balíčků a občerstvení pro hosty. Jsme rádi, že Slavnosti holovouských malináčů mají velký ohlas u návštěvníků, stánkařů a účinkujících. To je pro nás motivací pokračovat s chutí i nadále. Na shledanou na 17. ročníku v sobotu 5. října 2019!!:-)


2018_10_06 16. ročník Slavnosti holovouských malináčů

DJI 0005

DJI 0005

 
DJI 0015

DJI 0015

 
DJI 0018

DJI 0018

 
DJI 0001

DJI 0001

 
DJI 0051

DJI 0051

 
DJI 0056

DJI 0056

 
DJI 0064

DJI 0064

 
DJI 0071

DJI 0071

 
DJI 0096

DJI 0096

 
DSC 0004

DSC 0004

 
DSC 0015

DSC 0015

 
DSC 0029

DSC 0029

 
DSC 0037

DSC 0037

 
DSC 0038

DSC 0038

 
DSC 0039

DSC 0039

 
DSC 0041

DSC 0041

 
DSC 0046

DSC 0046

 
DSC 0048

DSC 0048

 
DSC 0054

DSC 0054

 
DSC 0055

DSC 0055

 
DSC 0062

DSC 0062

 
DSC 0065

DSC 0065

 
DSC 0068

DSC 0068

 
DSC 0073

DSC 0073

 
DSC 0082

DSC 0082

 
DSC 0085

DSC 0085

 
DSC 0088

DSC 0088

 
DSC 0089

DSC 0089

 
DSC 0099

DSC 0099

 
DSC 0103

DSC 0103

 
DSC 0122

DSC 0122

 
DSC 0129

DSC 0129

 
DSC 0139

DSC 0139

 
DSC 0153

DSC 0153

 
DSC 0178

DSC 0178

 
DSC 0185

DSC 0185

 
DSC 0210

DSC 0210

 
DSC 0214

DSC 0214

 
DSC 0218

DSC 0218

 
DSC 0220

DSC 0220

 
DSC 0222

DSC 0222

 
DSC 0223

DSC 0223

 
DSC 0233

DSC 0233

 
DSC 0237

DSC 0237

 
DSC 0238

DSC 0238

 
DSC 0239

DSC 0239

 
DSC 0241

DSC 0241

 
DSC 0242

DSC 0242

 
DSC 0245

DSC 0245

 
DSC 0247

DSC 0247

 
DSC 0248

DSC 0248

 
DSC 0256

DSC 0256

 
DSC 0257

DSC 0257

 
DSC 0262

DSC 0262

 
DSC 0265

DSC 0265

 
DSC 0274

DSC 0274

 
DSC 0285

DSC 0285

 
DSC 0289

DSC 0289

 
DSC 0304

DSC 0304

 
DSC 0307

DSC 0307

 
DSC 0316

DSC 0316

 
DSC 0318

DSC 0318

 
DSC 0319

DSC 0319

 
DSC 0322

DSC 0322

 
DSC 0325

DSC 0325

 
DSC 0343

DSC 0343

 
DSC 0348

DSC 0348

 
DSC 0353

DSC 0353

 
DSC 0355

DSC 0355

 
DSC 0360

DSC 0360

 
DSC 0380

DSC 0380

 
DSC 0384

DSC 0384

 
DSC 0392

DSC 0392

 
DSC 0395

DSC 0395

 
DSC 0405

DSC 0405

 
DSC 0412

DSC 0412

 
DSC 0414

DSC 0414

 
DSC 0432

DSC 0432

 
DSC 0436

DSC 0436

 
DSC 0441

DSC 0441

 
DSC 0447

DSC 0447

 
DSC 0452

DSC 0452

 
DSC 0458

DSC 0458

 
DSC 0462

DSC 0462

 
DSC 0470

DSC 0470

 
DSC 0473

DSC 0473

 
DSC 0482

DSC 0482

 
DSC 0491

DSC 0491

 
DSC 0497

DSC 0497

 
DSC 0504

DSC 0504

 
DSC 0522

DSC 0522

 
DSC 0531

DSC 0531

 
DSC 0534

DSC 0534

 
DSC 0543

DSC 0543

 
DSC 0550

DSC 0550

 
DSC 0553

DSC 0553

 
DSC 0556

DSC 0556

 
DSC 0562

DSC 0562

 
DSC 0564

DSC 0564

 
DSC 0566

DSC 0566

 
DSC 0569

DSC 0569

 
DSC 0574

DSC 0574

 
DSC 0575

DSC 0575

 
DSC 0583

DSC 0583

 
DSC 0585

DSC 0585

 
DSC 0590

DSC 0590

 
DSC 0592

DSC 0592

 
DSC 0593

DSC 0593

 
DSC 0594

DSC 0594

 
DSC 0596

DSC 0596

 
DSC 0597

DSC 0597

 
DSC 0599

DSC 0599

 
DSC 0602

DSC 0602

 
DSC 0604

DSC 0604

 
DSC 0614

DSC 0614

 
DSC 0616

DSC 0616

 
DSC 0617

DSC 0617

 
DSC 0622

DSC 0622

 
DSC 0625

DSC 0625

 
DSC 0634

DSC 0634

 
DSC 0636

DSC 0636

 
DSC 0641

DSC 0641

 
DSC 0650

DSC 0650

 
DSC 0654

DSC 0654

 
DSC 0657

DSC 0657

 
DSC 0659

DSC 0659

 
DSC 0666

DSC 0666

 
DSC 0671

DSC 0671

 
DSC 0673

DSC 0673

 
DSC 0674

DSC 0674

 
DSC 0675

DSC 0675

 
DSC 0676

DSC 0676

 
DSC 0677

DSC 0677

 
DSC 0681

DSC 0681

 
DSC 0683

DSC 0683

 
DSC 0685

DSC 0685

 
DSC 0686

DSC 0686

 
DSC 0688

DSC 0688

 
DSC 0690

DSC 0690

 
DSC 0691

DSC 0691

 
DSC 0693

DSC 0693

 
DSC 0699

DSC 0699

 
DSC 0701

DSC 0701

 
DSC 0731

DSC 0731

 
DSC 0738

DSC 0738

 
DSC 0744

DSC 0744

 
DSC 0745

DSC 0745

 
DSC 0756

DSC 0756

 
DSC 0758

DSC 0758

 
DSC 0764

DSC 0764

 
DSC 0769

DSC 0769

 
DSC 0776

DSC 0776

 
DSC 0777

DSC 0777

 
DSC 0783

DSC 0783

 
DSC 0787

DSC 0787

 
DSC 0789

DSC 0789

 
DSC 0797

DSC 0797

 
DSC 0803

DSC 0803

 
DSC 0806

DSC 0806

 
DSC 0809

DSC 0809

 
DSC 0810

DSC 0810

 
DSC 0815

DSC 0815

 
DSC 0824

DSC 0824

 
DSC 0843

DSC 0843

 
DSC 0847

DSC 0847

 
DSC 0848

DSC 0848

 
DSC 0851

DSC 0851

 
DSC 0855

DSC 0855

 
DSC 0859

DSC 0859

 
DSC 0860

DSC 0860

 
DSC 0861

DSC 0861

 
DSC 0865

DSC 0865

 
DSC 0867

DSC 0867

 
DSC 0873

DSC 0873

 
DSC 0881

DSC 0881

 
DSC 0894

DSC 0894

 
DSC 0898

DSC 0898

 
DSC 0907

DSC 0907

 
DSC 0908

DSC 0908

 
DSC 0914

DSC 0914

 
DSC 0918

DSC 0918

 
DSC 0945

DSC 0945

 
DSC 0949

DSC 0949

 
DSC 0959

DSC 0959

 
DSC 0957

DSC 0957

 
DSC 0963

DSC 0963

 
DSC 0969

DSC 0969

 
DSC 0979

DSC 0979

 
DSC 0984

DSC 0984

 
DSC 0992

DSC 0992

 
DSC 0993

DSC 0993

 
DSC 0991

DSC 0991

 
DSC 0995

DSC 0995

 
DSC 2536

DSC 2536

 
DSC 2540

DSC 2540

 
DSC 2545

DSC 2545

 
DSC 2535

DSC 2535

 
DSC 2548

DSC 2548

 
DSC 2549

DSC 2549

 
DSC 2559

DSC 2559

 
DSC 2564

DSC 2564

 
DSCN7444

DSCN7444

 
DSCN7445

DSCN7445

 
DSCN7446

DSCN7446

 
DSCN7448

DSCN7448

 
DSCN7449

DSCN7449

 
DSCN7450

DSCN7450

 
DSCN7451

DSCN7451

 
DSCN7453

DSCN7453

 
DSCN7454

DSCN7454

 
DSCN7452

DSCN7452

 
DSCN7460

DSCN7460

 
DSCN7458

DSCN7458

 
DSCN7459

DSCN7459

 
DSCN7461

DSCN7461

 
DSCN7462

DSCN7462

 
DSCN7463

DSCN7463

 
DSCN7465

DSCN7465

 
DSCN7466

DSCN7466

 
DSCN7469

DSCN7469

 
DSCN7470

DSCN7470

 
DSCN7472

DSCN7472

 
DSCN7473

DSCN7473

 
DSCN7474

DSCN7474

 
DSCN7475

DSCN7475

 
DSCN7471

DSCN7471

 
DSCN7476

DSCN7476

 
DSCN7478

DSCN7478

 
DSCN7480

DSCN7480

 
DSCN7579

DSCN7579

 
DSCN7580

DSCN7580

 
DSCN7581

DSCN7581

 
DSCN7576

DSCN7576

 
DSCN7586

DSCN7586

 
DSCN7585

DSCN7585

 
DSCN7577

DSCN7577

 
DSCN7578

DSCN7578

 
DSCN7582

DSCN7582

 
DSCN7584

DSCN7584

 
DSCN7583

DSCN7583

 
DSCN7587

DSCN7587

 
DSCN7588

DSCN7588

 
DSCN7589

DSCN7589

 
DSCN7590

DSCN7590

 
DSCN7591

DSCN7591

 
DSCN7594

DSCN7594

 
DSCN7593

DSCN7593

 
DSCN7592

DSCN7592

 
DSCN7599

DSCN7599

 
DSCN7604

DSCN7604

 
DSCN7605

DSCN7605

 
DSCN7603

DSCN7603

 
DSCN7606

DSCN7606

 
DSCN7607

DSCN7607

 
DSCN7608

DSCN7608

 
DSCN7613

DSCN7613

 
DSCN7623

DSCN7623

 
DSCN7621

DSCN7621

 
DSCN7622

DSCN7622

 
DSCN7625

DSCN7625

 
DSCN7629

DSCN7629

 
DSCN7630

DSCN7630

 
DSCN7628

DSCN7628

 
DSCN7631

DSCN7631

 
DSCN7632

DSCN7632

 
DSCN7633

DSCN7633

 
DSCN7635

DSCN7635

 
DSCN7637

DSCN7637

 
DSCN7638

DSCN7638

 
DSCN7634

DSCN7634

 
DSCN7643

DSCN7643

 
DSCN7639

DSCN7639

 
DSCN7646

DSCN7646

 
DSCN7647

DSCN7647

 
DSCN7651

DSCN7651

 
DSCN7648

DSCN7648

 
DSCN7652

DSCN7652

 
DSCN7650

DSCN7650

 
DSCN7656

DSCN7656

 
DSCN7658

DSCN7658

 
DSCN7657

DSCN7657

 
 
Vytvořeno 12.11.2018 13:37:58 | přečteno 852x | skvrnova

Navigace

Fotogalerie

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load