Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

15.ročník Slavností holovouských malináčů 7.10.2017

První ročník Slavností se konal v roce 2003, kdy byl úspěšně dokončen projekt s názvem Návrat holovouských malináčů, v rámci kterého byla revitalizována náves, na kterou byly vysazeny stromky místní lokální odrůdy jablka – Holovouské malinové. Slavnost se velmi vydařila a od roku 2003 je pořádána každoročně a to vždy první sobotu v říjnu.

Na letošním jubilejním ročníku jsme si chtěli dát záležet a tak samotné sobotě předcházely měsíce příprav a plánování. Připravován byl kulturní program a u příležitosti letošního ročníku se nám podařilo vydat Kuchařku s recepty moučníků, se kterými se šikovné pekařky a pekaři účastnili uplynulých ročníků soutěže O nejchutnější jablečný moučník. S blížící se sobotou 7. října 2017 jsme často vyhledávali předpověď počasí, která nás organizátory strašila čím dál víc. O babím létě jsme si mohli nechat jen zdát a mokrá varianta Slavností nás děsila. Počasí nám moc nepřálo ani v týdnu před sobotou, ale my se nevzdávali a všichni jsme věřili, že nakonec vše dobře dopadne. Ve středu bylo postaveno pódium i parket a stan pro návštěvníky. V pátek vyrazily naše ženy z Klubu seniorů hasičským autem do kuchyně ZD Podchlumí Dobrá Voda, kde tak jako každý rok upekly výborné koláče. V pátek večer přípravy vrcholily, a i když předpověď počasí nic moc neslibovala, my si moc přáli, ať alespoň neprší, vždyť máme vše připraveno.

Přišla sobota ráno, na náves přijížděli stánkaři, dobrovolníci stavěli stany, nosili pivní sety a připravovali vše potřebné. Museli jsme uzavřít parkoviště na poli pod hostincem U Krejčů, protože hrozilo, že z podmáčeného pole návštěvníci již nevyjedou. Po celou dobu jsme s napětím sledovali mraky na obloze a připravovali vše na zahájení. Nakonec vysvitlo i sluníčko, které nás s přestávkami provázelo po celé odpoledne.

Před třináctou hodinou bylo vše připraveno, pečlivě vybrané stánky lemovaly náves a bylo jich přes devadesát. Prodejci nabízeli regionální potraviny i výrobky. Ve stáncích Agrární komory byla připravena ochutnávka potravin a každý si tak mohl koupit nejen to, na co měl chuť, ale i něco pro radost. Zajištěno bylo i bohaté občerstvení. Místní ženy upekly již tradiční domácí koláče, na které už před 13tou hodinou stála fronta. Společně s koláči se ve stánku prodávaly i pravé holovouské malináče. V letošním roce jsme jich od pěstitelů vykoupili a zájemcům prodali 560 kilo. Zábava byla připravená i pro ty nejmenší. Prostor kolem slaměného hradu patřil právě jim. Na stanovišti Lesů ČR si děti mohly vyzkoušet svoje znalosti z lesní pedagogiky, z blízka si prohlédnout dravce, povozit se na ponících a o kousek dál vyzkoušet svoji šikovnost na bagřících a v připravených dílničkách si vyrobit něco pro radost.

V 13:00 hodin byl 15. ročník Slavností holovouských malináčů zahájen. Návštěvníky přivítala starostka obce. Následovaly zdravice hostů a to bývalé starostky obce Holovousy a současné poslankyně a také náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje paní Mgr. Martiny Berdychové, radního Královéhradeckého kraje pana Václava Řehoře a jednatele VŠÚO Holovousy pana Jaroslava Váchy. Dál už se pak slova ujala moderátorka celého odpoledne paní Lída Škvrnová. I letos program zahájily mažoretky z DDM Hořice. Opět nezklamaly. Postupně se na parketu vystřídaly skupiny šikovných mažoretek od těch nejmenších až po ty nejzkušenější. Jejich dechberoucí výkony byly odměněny velkým potleskem. Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy z Chodovic. Děti si pod vedením svých šikovných paní učitelek připravily krásné vystoupení, na které se pilně připravovaly a potlesk diváků byl pro ně velkou odměnou. Moc šikovné děti v té naší školce i škole máme.

Od 14:00 do 17:00 hodin byl den otevřených dveří v Ovocnářském a výzkumném institutu, kde byla výstava ovoce i vystavené soutěžní moučníky a malináče. V letošním roce byla instalována také archeologická výstava nálezů z Holovous a blízkého okolí. Dalším bodem programu na návsi bylo slavnostní vyhlášení vítězů již tradičně vyhlašovaných soutěží. Soutěže „O nejlahodnější jablečný moučník“ se zúčastnilo 14 soutěžících. Nezávislá porota ve složení Boženka Knězáčková, Milan Doležal a Vilém Svoboda neměla vůbec jednoduchý úkol a ze všech soutěžních moučníků se snažila najít ten nejlahodnější jablečný. Anonymní hodnocení jim dalo zabrat a pořadí bylo určeno následovně. Na 5. místě se umístila Kateřina Vojtěchová z Chodovic, která upekla Jablkové velehory, na 4. místě Nikola Nožičková z Chodovic s Jablkovým koláčem, 3. místo obsadili pekaři Jiřík a Martin Štajerovi z Hořic s moučníkem Tarte Tatin, 2. místo obsadila Kateřina Maixnerová z Chodovic s Ořechovo-medovým jablečným moučníkem a na 1. místě se umístila Aneta Kráčmarová ze Sylvárova Újezdu, která upekla Perník s plněnými jablky, který nejen skvěle vypadal, ale i nejvíce porotě chutnal. Výherci, ale i všichni zúčastnění, si převzali z rukou starostky a místostarostky Holovous hodnotné ceny. Poté následovalo vyhodnocení soutěže „O nejlahodnější jablko – malináč“. V té se letos utkalo pouze 6 pravých holovouských malináčů, které vyhodnotili ve Výzkumném ústavu šlechtitelském a ovocnářském v Holovousích. Komise odborníků na slovo vzatých ve složení Ing. František Paprštein, Ing. Aleš Matějíček, doktor Jiří Sedlák, paní Jana Křelinová a paní Mirka Šecová u jednotlivých vzorků hodnotila celkový dojem z chuti, stavu dužniny, aromatu, sladké a kyselé složky. Dále byla hodnocena velikost plodů, vybarvení a typický vzhled pro odrůdu. Na 3. místě se letos umístila paní Jana Kalenská z Vřesníku, 2. místo obsadili Honza a Anička Kráčmarovi z Holovous.

Z prvního místa se pak radoval pan Josef Vávra z Holovous. Jeho malináč byl typický pro odrůdu Holovouské malinové, měl příjemnou aromatickou chuť. Všichni výherci a účastníci soutěže si převzali krásné ceny a nechyběl potlesk pro pěstitele holovouských malináčů. Po předání cen byl rybník na návsi v obležení, probíhalo návštěvníky oblíbené plavení koní. I když by se nikomu z nás do vody nechtělo, jezdkyně na koních předvedly skvělé výkony a vody se nebály.

Tím si zasloužily velký potlesk diváků a poděkování za svoji odvahu. Jen doufám, že plavení koní neodstonaly.

A teď už rychle z rybníku zpět na parket. Skvělá partička mladých hasičů si pro návštěvníky připravila taneční vystoupení. Jsou moc šikovní a je na ně spolehnutí nejen v zábavě, na hasičských soutěžích, ale i v případě pomoci při organizaci akcí a brigádách. Takže potlesk od návštěvníků a poděkování ode mne.

Hasiče pak vystřídal Honza Musil. Představil Psí útulek Chlum i pejsky útulkáče v něm. Návštěvníky pozval do jejich stánku, kde si každý mohl zakoupit některý z reklamních předmětů a přispět tak na provoz útulku. Přítomným pak nabídl svoji odbornou pomoc s výchovou problémových pejsků. Zkrátka prima povídání plné dobrých rad i ponaučení. Je fajn vědět na koho se obrátit nebo jak se zachovat, když vidíme volně pobíhajícího pejska. Povídání vystřídalo kouzlení. Parket se zaplnil zvědavými dětmi, které čekaly na vystoupení kouzelníka Pavla Kožíška. Ten do kouzlení zapojil nejen děti, ale i dospělé. Děti spolupracovaly, smály se a s nadšením sledovaly dění na pódiu. Po kouzelnickém představení „S kouzly kolem světa“ děti opustily parket, na kterém je vystřídal folklorní soubor Hořeňáček. A jak jinak. Písně a tance z Podkrkonoší chytily za srdíčko snad všechny diváky.

I v letošním roce byly v Holovousích předány certifikáty Podkrkonoší regionální produkt. Dále následovalo vystoupení dogdancing Zuzky Kvasničkové s pejsky. Opět nezklamali. Byli odměněni potleskem a děti si pejsky mohly pohladit.

Již potřetí do Holovous přijel Jaroslav Břeský, tentokrát s celou kapelou a tak přišel čas na vystoupení Prague Queen – Queen Revival. Náves byla zaplněna k prasknutí a společně jsme si notovali hity skupiny Queen. Všichni jsme si náramně užili dvouhodinové vystoupení, které bylo odměněno dlouhým aplausem.

To už byli na parketu připraveni zástupci projektu Seberevolta. Tahle parta zapálených lidí se snaží pomocí zdravého pohybu všeho druhu inspirovat okolí k zdravějšímu životnímu stylu. Motivovat mládež a předcházet tak problémům s drogami, alkoholem a bezděčným poflakováním. Důraz kladou na hodnoty jako je zodpovědnost, morálka a vědomí. Jejich stanoviště bylo po celé odpoledne na návsi, a kdo chtěl, mohl získat informace o projektu Seberevolty Happy Fit Kids nebo si vyzkoušet sportovní disciplíny pro děti i dospělé.

Ve 20.00 hodin byli na pódiu již připraveni muzikanti hudební skupiny Levou Rukou Band. Jejich vystoupení bylo odstartováno velkolepým ohňostrojem pana Pavla Elcnera. Začalo odpočítávání, celá náves se na chvíli zahalila do tmy. Diváci upřeli svůj pohled k nebi a s nadšením sledovali ohňostrojové dění nejen na nebi, ale i v odrazu hladiny rybníka. Zkrátka ohňostroj nad rybníkem má své kouzlo a pan Elcner nás každý rok něčím překvapí. I letos to bylo velkolepé. Obloha nad holovouskou návsí se rozzářila a každý z nás hltal tu nádheru. Nakonec nechyběl velký potlesk, který byl důkazem spokojenosti všech přihlížejících. No a dál. Na podiu se začaly rozeznívat první písničky kapely Levou Rukou Band, se kterou jsme se i za deště protančily až do neděle a tím zakončili 15. ročník Slavností holovouských malináčů. Během uplynulých let se Slavnosti holovouských malináčů staly velmi oblíbenou akcí, na které se dle našich odhadů během odpoledne vystřídají tisíce návštěvníků. Nás pořadatele to velmi těší a na druhé straně i zavazuje. Pro tak malou obec, kterou Holovousy jsou, je tato akce náročná na přípravy a organizaci. I přesto jsou Slavnosti holovouských malináčů naší srdeční záležitostí a každoročně se s chutí vrháme do příprav dalšího ročníku. Proto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na přípravách a průběhu celé akce. Nelze děkovat jmenovitě. Je to skvělá parta lidí z řad zaměstnanců obce, hasičů, fotbalistů a dalších dobrovolníků, na které je za ta léta spolehnutí, a jsou vždy tam, kde jich je třeba. Vám všem patří můj velký dík. Bez vás by to nešlo.

Poděkování patří i sponzorům, kteří akci finančně podpořili. V letošním roce to byla firma Texla a.s. Ostroměř. Žádost o finanční dar jsme podávali i na Radu Královéhradeckého kraje. Oficiální informaci zatím nemáme. Děkujeme i sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěží a to hlavně Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému, nejen za ceny, ale také za Den otevřených dveří, který je návštěvníky velmi vyhledávaný. Panu Václavu Klůzovi za trubičky.  ZD Podchlumí za postavení slaměného hradu. Dále děkujeme Musilovým a Vojtěchovým za zapůjčení pole a louky k parkování. A tak na závěr ještě jednou moc děkuji všem, kteří s přípravami a organizací celé akce pomohli a my se na Vás budeme těšit 6. října 2018 na již 16. ročníku Slavností holovouských malináčů.


2017_10_07 15. ročník slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

15. ročník Slavnosti holovouských malináčů

 
 
Vytvořeno 30.1.2018 12:44:49 | přečteno 1226x | skvrnova

Navigace

Fotogalerie

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load