Přihlášení Cookies

Holovousy

oficiální stránky obce

Vyhledávání

11.ročník Slavností holovouských malináčů

2013_10_05 11.ročník Slavností holovouských malináčů

V sobotu 5. října se na návsi v Holovousích konal již jedenáctý ročník Slavností Holovouských malináčů. Jako každý rok přípravy začaly o mnoho dřív. Vyhlášeny byly již tradiční soutěže a to „O nejchutnější jablečný moučník“ a „O nejlahodnější Malináč“. Ve čtvrtek zasedla hodnotící komise a vybírala nejlahodnější malináč. Z devíti přinesených vzorků byly vyhodnoceny nejlahodnější tři. Pátek odpoledne patřil jako každý rok týmu pekařek, které v kuchyni VŠÚO upekly z 12 kg výborné domácí koláče, což činilo 2.460 kusů koláčků. V sobotu ráno se k obecnímu úřadu začaly sjíždět pekařky se svými úžasnými pekařskými výtvory. Vůně moučníků se linula z kanceláře a komisi ve složení Boženka Knězáčková, Milan Doležal, Libor Hejduk a Ondřej Suchý čekal velmi těžký úkol. Výsledek soutěže překvapil i samotnou komisi. Na prvním i na druhém místě byla pekařka, která do soutěže přinesla dva moučníky. Tak ještě rychle napsat diplomy a v jídelně na zámku připravit výstavu soutěžních moučníků a malináčů. Náves se už začínala plnit stánky – letos jich bylo na sedmdesát. V 13:00 hodin Slavnosti Holovouských malináčů zahájila paní starostka Mgr. Martina Berdychová, která připomněla velký letošní úspěch naší obce v soutěži Vesnice roku 2013 a návštěvníky tak přivítala v nejkrásnější vesnici královéhradeckého kraje a zároveň druhé nejkrásnější obci Čech a Moravy pro rok 2013. Pak už začal běžet připravený program. Na parket přitančily Mažoretky z DDM Hořice a předvedly nám krásná vystoupení. Dál na nás čekalo pásmo vystoupení dětí z naší základní a mateřské školy. Děti byly odměněny potleskem. Na parket pak slečna Klára Davidová, která nás celým odpolednem provázela, pozvala postupně všechny naše pekařky. V letošním roce jich bylo celkem 16 a dohromady upekly 23 naprosto skvělých moučníků. Každá z nich dostala diplom za účast a gerberu. V soutěži „O nejchutnější jablečný moučník“ bylo vyhlášeno pět nejchutnějších moučníků. První i druhé místo obsadila Iva Jonáková z Bílska, třetí místo patřilo Marice Lukáškové z Hořic a konečně čtvrté a páté místo obsadily mladé pekařky z Holovous. Čtvrtá byla Lucka Vojtěchová a pátá Nikola Nožičková. Ještě jednou všem zúčastněným moc děkujeme za to, že moučníky do soutěže pečou a vyhodnoceným ještě jednou gratulujeme. Po vyhlášení výsledků moučníků přišla na řadu Legenda o vzniku Holovous, Chodovic a Holovouského malináče, kterou jsme secvičili a poprvé sehráli na oslavách Vesnice roku 2013. Divákům se moc líbila a „herci“ opět sklidili velký potlesk. Na parket pak byli pozváni pěstitelé Holovouských malináčů, kteří se přihlásili do soutěže „O nejlahodnější holovouský malináč“. Do soutěže se jich přihlásilo 9 a všichni si odnesli diplom za účast a gerberu. Vyhodnocena byla první tři místa. Na prvním se umístila Anička Kráčmarová, na druhém pan Vávra z Holovous a třetí místo obsadila paní Květa Kočová z Holovous. Všem děkujeme za účast v soutěži a za to, že malináče na svých zahradách pěstují. Oceněné vystřídal folklorní soubor písní a tanců Hořeňák. Plná náves se zájmem sledovala jejich hodinové pásmo a tleskala a tleskala. Předány byly certifikáty PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® a pak následovalo taneční vystoupení našich mladých hasičů. Opět se skvěle připravili. Program dál pokračoval. Zahrála nám folková skupina Kantoři, zatančily břišní tanečnice a v 19:00 hodin začal hrát Levou rukou band. Ve 20:00 nad návsí v Holovousích začal slavnostní ohňostroj a po něm se tančilo a zpívalo dál až do neděle. V průběhu celého odpoledne bylo nabízeno občerstvení všeho druhu, stánek s prodejem tu měly malináče i domácí koláče, byl o ně takový zájem, že byly velmi brzy vyprodané. Na holovouském jarmarku si návštěvníci mohli koupit produkty ekologického ovocnářství, stromky, kvalitní ovoce a zeleninu, květiny, výrobky z ovoce a medu a další dobroty a výrobky řemeslníků. Nechybělo ani tradiční plavení koní a účast dam ze Spolku panstva na tvrzi Žiželeves, z nichž dvě přijeli na koních. Zábava byla připravena i pro naše nejmenší návštěvníky. Korálková dílna, dobový kolotoč a soutěže, které si pro děti připravili myslivci z Lověny Dobrá Voda. A opět k nám na náves zavítala i paní s dravci. V zámku byla připravena výstava ovoce – staré ovocné odrůdy. K vidění tady byly soutěžící malináče a výstava soutěžících moučníků. Pěkné počasí přilákalo k nám do Holovous zástupy lidí. Slavnosti se vydařily a my už se můžeme těšit na rok příští.bradz
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů-pekařky nosí své moučníky

11.ročník Slavností holovouských malináčů-pekařky nosí své moučníky

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů-členy komise čeká těžký úkol

11.ročník Slavností holovouských malináčů-členy komise čeká těžký úkol

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů-tak ještě napsat diplomy...

11.ročník Slavností holovouských malináčů-tak ještě napsat diplomy...

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů-výstava moučníků a malináčů na zámku

11.ročník Slavností holovouských malináčů-výstava moučníků a malináčů na zámku

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů-slavnostní zahájení

11.ročník Slavností holovouských malináčů-slavnostní zahájení

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
11.ročník Slavností holovouských malináčů

11.ročník Slavností holovouských malináčů

 
 
Vytvořeno 2.11.2013 23:58:00 | přečteno 3243x | bradlovaz

Navigace

Fotogalerie

 

Anketa

Chtěli by jste aktuální kalendář akcí v obci na GOOGLU?
 
76% (139)
 
24% (44)
Všechny ankety a kvízy
 
2015 © Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořice
telefon: 493 691 538 | e-mail: obec@holovousy.cz | elektronická podatelna: posta@holovousy.cz, další kontakty
webmaster | Prohlášení o přístupnosti
load